Kontrola dostępu

Elastyczne systemy kontroli dostępu

Jeśli potrzebujesz zapewnić bezpieczeństwo swojej firmie i pracownikom, kontrola dostępu jest najbardziej skutecznym sposobem, aby uniemożliwić, lub ograniczyć dostęp do obszarów wrażliwych osobom nieupoważnionym. Jest też znakomitym sposobem na zarządzanie dostępem do wydzielonych obszarów, zasobów serwerowych w postaci dostępu do plików, drukarek, systemów informatycznych. Jest też sposobem na określenie zasad przepływu pracowników wewnątrz firmy. Monitorując ich bieżącą lokalizację, będziesz mógł w przejrzysty i udokumentowany sposób egzekwować postanowienia.

Zamiast przydzielać każdemu pracownikowi pęk kluczy do swojej firmy, możesz podłączyć swoje drzwi do systemu kontroli dostępu, umożliwiając pracownikom dostęp do stref przy użyciu specjalistycznych danych uwierzytelniających np. przydzielonej karty zbliżeniowej, którą zbliżając do czytnika odblokują drzwi. Możesz ustawić wymagany poziom bezpieczeństwa i znaleźć właściwą równowagę pomiędzy bezpieczeństwem i wygodą dla Ciebie i Twoich pracowników. Dużą zaletą jest możliwość dezaktywacji identyfikatora byłym pracownikom, aby odmówić im dalszego dostępu. Jest to nieporównywalnie tańszy koszt niż wymiana zamka w drzwiach i ponowne dorabianie kluczy.

Autonomiczna czy strukturalna kontrola dostępu?

Autonomiczna kontrola dostępu / zamek szyfrowy składa się najczęściej z czytnika, lub dwóch po obydwu stronach drzwi, elementu blokującego, czyli elektrozaczepu, lub zwory magnetycznej i zasilacza z akumulatorem.
Strukturalna kontrola dostępu, składa się z rozproszonych po obiekcie czytników i kontrolerów, tworzących jednolity system umożliwiający programowanie każdej zapory w sposób optymalny dla użytkownika i bezpieczeństwa firmy.
Dzięki systemowi kontroli dostępu wiesz, kto wchodzi do Twojej firmy, kiedy wszedł i jakich drzwi użył. Korzystając z interfejsu administratora, który jest dostarczany z większością systemów kontroli dostępu, możesz śledzić, gdzie są Twoi pracownicy, otrzymywać raporty o podejrzanej aktywności, na przykład próbach dostępu do miejsc nieprzydzielonych, możesz w łatwy sposób rozliczać ich czas pracy.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników i firmy

Bezpieczeństwo powinno być najważniejszym czynnikiem przy wyborze systemu kontroli dostępu. Na rynku wciąż występuje wiele urządzeń oferujących przestarzałą technologię, którym brakuje kluczowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak tryby blokowania i alarmowanie o naruszeniach bezpieczeńśtwa. Czytniki do drzwi występują w wielu rodzajach szyfrowania, a najlepsze z nich posiadają własną pamięć i układ analityczny do podejmowania decyzji. Ważne jest, by technologia była zastrzeżona, a nie opierała się na open source, ponieważ daje to mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie złamana.
Same czytniki dostępu do drzwi powinny być fizycznie zabezpieczone specjalnymi śrubami, a przewody powinny być schowane i zabezpieczone. Niektóre czytniki mają wbudowane alarmy antysabotażowe, które wywołują alarm, gdy zostaną fizycznie zmienione lub usunięte. Posiadają też kontrolę otwarcia drzwi, więc mogą ostrzegać, gdy wybrane drzwi są otwarte zbyt długo. Z poziomu panelu administratora możesz dostosować scenariusze blokowania, programując system, aby automatycznie otwierał i blokował wybrane drzwi.

Zarządzaj systemem w wygodny sposób

Szczegółowy interfejs raportowania pozwala obserwować ruchy pracowników w całym budynku, kontrolując kto i kiedy wchodzi i których drzwi użył. Jeśli Twoja firma regularnie przyjmuje gości, Twój system powinien umożliwiać przydzielenie tymczasowego dostępu dla gości. Możemy zintegrować system kontroli dostępu z kamerami monitorującymi, rejestrując przypadki, w których pracownik lub gość korzystał z identyfikatora w celu otwarcia drzwi. Najlepsze systemy mogą przechowywać dane przez czas nieokreślony, więc możesz wrócić do dowolnej daty, aby sprawdzić historię. Jest to niezwykle przydatne, jeśli musisz przeprowadzić audyt bezpieczeństwa lub przeprowadzić dochodzenie dotyczące zdarzenia, które miało miejsce w Twojej firmie.
Jeśli jesteś daleko od swojej firmy, zdecyduj się na system pozwalający zarządzać kontrolą dostępu z urządzeń mobilnych.

System, który najlepiej będzie pasował do Twojej firmy, zależy od Twoich potrzeb.

Jak wygląda autoryzacja dostępu?

Formy uwierzytelnienia:
-karta lub breloczek,
-hasło lub kod PIN,
-coś, co jest biometryczne jak np. odcisk palca,
-telefon komórkowy, co wiąże się z użyciem dedykowanej aplikacji na telefon zamiast karty.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, użyj co najmniej dwóch z tych metod do uwierzytelnienia.
Ta praktyka znana jest jako bezpieczeństwo warstwowe.

Kontrola dostępu oparta na „chmurze”

W odróżnieniu od systemów tradycyjnych, w których cały system bazuje na lokalnej stacji roboczej, systemy oparte na pracy w chmurze, są usługą w sieci Internet. Czytniki za pomocą konwerterów wpinane są do sieci internetowej, co ułatwia budowę systemów eliminując konieczność stosowania komputerów w miejscach do tego niedostosowanych np. bankomaty lub inne obiekty wyniesione w terenie. Dodatkowymi zaletami jest oczywiśćie zdalny dostęp do ustawień i pamięci kontrolerów, tworzenie raportów i graficznych wykresów przepływu pracowników, a także kontrola ich przepływu za pomocą okienek pop-up, brak konieczności robienia kopii zapasowych i niskie koszty eksploatacji.

Najlepsze zabezpieczenie mienia to takie, które działa niezawodnie
w ekstremalnych sytuacjach, a jednocześnie nie dopuszcza do takich sytuacji.
Spójrz na to, co dla Ciebie najdroższe, wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie
i śpij spokojnie!